Resultaten van 10 jaar Bouwen met de Natuur

De Zandmotor is in 2011 aangelegd. Deze pilot moest uitwijzen of wind en stroming het zand langs de kust en richting de duinen zouden verspreiden, om zo de kust voor de lange termijn te versterken en een dynamisch natuur- en recreatiegebied te vormen.

In 2021 is een evaluatie uitgevoerd. Hoe ontwikkelde de Zandmotor zich de afgelopen 10 jaar? Hoe draagt de Zandmotor bij aan kustbescherming op lange termijn? Hoe ontwikkelt de natuur zich? Welke bezoekers zijn vooral te vinden op de Zandmotor?

Kustversterking

Na 10 jaar is duidelijk dat een zandmotor op deze locatie een goede manier is om de kust op lange termijn te versterken en extra ruimte voor natuur en recreatie te creëren. Het schiereiland van 21,5 miljoen kuub zand werd in 2011 aangelegd voor de kust van Kijkduin volgens het principe van Bouwen met de Natuur.

Natuur en recreatie

Uit de evaluatie blijkt dat de kust breder wordt, de duinaangroei goed op gang komt en recreanten het gebied waarderen.

Kennisontwikkeling

Ook draagt de Zandmotor bij aan kennisontwikkeling over kustbeheer en -onderhoud en inspireert andere kustbeschermingsprojecten wereldwijd.

Meer weten?