Resultaten van 10 jaar Bouwen met de Natuur

Is de Zandmotor een geschikt alternatief voor ons kustonderhoud?
De evaluatie 10 jaar Zandmotor wijst uit dat de innovatieve Zandmotorpilot een succes is!

Het schiereiland van 21,5 miljoen kuub zand, werd in 2011 aangelegd voor de kust van Kijkduin volgens het Bouwen met de Natuurprincipe. De pilot moest uitwijzen of wind en stroming het zand langs de kust en richting de duinen zouden verspreiden, om zo de kust voor de lange termijn te versterken en een dynamisch natuur- en recreatiegebied te vormen. Dat is gelukt.

Dit zijn de belangrijkste resultaten van de Zandmotor:

Klik voor een vergroting

Uit de evaluatie blijkt dat de kust breder wordt, de duinaangroei goed op gang komt en recreanten het gebied waarderen. Ook draagt de Zandmotor bij aan kennisontwikkeling over kustbeheer en -onderhoud en inspireert andere kustbeschermingsprojecten wereldwijd.

Meer weten over de resultaten van de Zandmotorpilot?