Onderzoek naar de Zandmotor

De Zandmotor is een geliefde onderzoeksplek. Sinds de aanleg volgen onderzoekers van verschillende universiteiten en andere kennisinstituten de ontwikkelingen op de voet. Zij stellen vragen als: Hoe verspreidt het zand zich langs de kust? In hoeverre draagt de Zandmotor bij aan kustveiligheid? Hoe gaat de natuur zich ontwikkelen in de ondiepe zee, op het strand en in de duinen? Komen er meer vissen en vogels op de nieuwe kuststrook af? En welk effect heeft het nieuwe landschap op de recreatie van mensen?

Dataverzameling voor nieuwe inzichten

De onderzoekers brachten voor de aanleg van de Zandmotor verschillende waarden in kaart. Daar stopte het werk niet. Zij zijn altijd data over de Zandmotor blijven verzamelen. Om zo antwoorden te vinden op alle vragen. De onderzoekers verzamelen data over:

  • stroming;
  • verspreiding van zand;
  • flora en fauna;
  • zwemveiligheid;
  • duinontwikkeling;
  • grondwater;
  • recreatief gebruik.

Ze verzamelen deze gegevens op verschillende manieren. Denk hierbij onder meer aan een radarinstallatie, diepte- en hoogtemetingen met jetski’s, stromingsboeien, observaties en inventarisaties van het landschap en de natuur. 

10 jaar Bouwen met de Natuur

De evaluatie 10 jaar Zandmotor wijst uit dat de innovatieve Zandmotorpilot een succes is!
Uit de evaluatie blijkt dat de kust breder wordt, de duinaangroei goed op gang komt en recreanten het gebied waarderen. Ook draagt de Zandmotor bij aan kennisontwikkeling over kustbeheer en -onderhoud en inspireert andere kustbeschermingsprojecten wereldwijd.

Meer weten over de resultaten van de Zandmotorpilot?