Onderzoek

De Zandmotor is een geliefde onderzoeksplek. Sinds de aanleg volgen onderzoekers van verschillende universiteiten en andere kennisinstituten de ontwikkelingen op de voet.

Zij stellen vragen als: Hoe verspreidt het zand zich langs de kust? In hoeverre draagt de Zandmotor bij aan kustveiligheid? Hoe gaat de natuur zich ontwikkelen in de ondiepe zee, op het strand en in de duinen? Komen er meer vissen en vogels op de nieuwe kuststrook af? En welk effect heeft het nieuwe landschap op de recreatie van mensen?

Klik voor een vergroting

10 jaar Bouwen met de Natuur

Uit de evaluatie die in 2021 is uitgevoerd blijkt onder andere dat de kust breder wordt, de duinaangroei goed op gang komt en recreanten het gebied waarderen. Ook draagt de Zandmotor bij aan kennisontwikkeling over kustbeheer en onderhoud en inspireert andere kustbeschermingsprojecten wereldwijd.

Dataverzameling voor nieuwe inzichten

Van meet af aan hebben onderzoekers data over de Zandmotor verzameld, tot op de dag van vandaag. De onderzoekers verzamelen data over:

  • stroming;
  • verspreiding van zand;
  • flora en fauna;
  • zwemveiligheid;
  • duinontwikkeling;
  • grondwater;
  • recreatief gebruik.

Ze verzamelen deze gegevens op verschillende manieren. Denk hierbij onder meer aan een radarinstallatie, diepte- en hoogtemetingen met jetski’s, stromingsboeien, observaties en inventarisaties van het landschap en de natuur. 

De data is openbaar toegankelijk en te bekijken en te bewerken met speciale software voor dataverwerking.