Toegankelijkheid website

De provincie Zuid-Holland wil dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website www.zuid-holland.nl (verwijst naar een andere website). Op deze manier streven wij ernaar om te voldoen aan de Europese norm EN 301 549. Deze norm verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C, over het toegankelijk maken van content op websites en in webapplicaties voor mensen met een functiebeperking (voorheen de Webrichtlijnen).

Status toegankelijkheidslabel van De Zandmotor. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.