Onderzoek naar duinerosie

De TU Delft voert tussen 23 september en 2 oktober 2022 onderzoek op de Zandmotor uit. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: het effect van (zand)korrelgrootte op duinerosie en het effect van duinvegetatie op duinerosie. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een containertest. Een klein duin op de Zandmotor wordt met een shovel opgeschept en in de container geplaatst. Met camera’s en meetapparatuur in de container kan precies worden gemeten wat er gebeurd als de golven het duin aanvallen. In dit filmpje zie je  hoe een containertest werkt:

Waarom doen we dit onderzoek?

Duinen zijn een belangrijk onderdeel van onze kustbescherming. De sterkte van de kustbescherming is steeds meer in gevaar door de toekomstige zeespiegelstijging en de toenemende kans op natuurrampen. Het versterken van duinen en dus het tegengaan van duinerosie is een goede oplossing om toekomstige dreigingen tegen te gaan. Meer kennis over het effect van korrelgrootte op duin erosie en het effect van duinvegetatie helpt ons daarbij.

Wat kunnen we met de uitkomsten van het onderzoek?

Aan de hand van dit onderzoek proberen de onderzoekers een uitspraak te doen over het effect van korrelgrootte op duinerosie. Ook wordt er geëxperimenteerd of het mogelijk is om bestaande duinvegetatie te verplaatsen en te gebruiken in een proefopstelling en of dit de werkelijkheid zou kunnen nabootsen. Hierbij kunnen wellicht al eerste conclusies worden getrokken over het effect van duinvegetatie op duinerosie.  

Waarom kiezen we voor de Zandmotor als locatie?

De Zandmotor is een gunstige plek om veldwerk te verrichten. Omdat hier meerdere experimenten worden uitgevoerd, het goed bereikbaar is en er voldoende faciliteiten dichtbij aanwezig zijn. Ook is het erg gunstig dat het strand breed is, waardoor het veldwerk niet tot last is voor strandbezoekers. 

Wat is het effect van het onderzoek aan de omgeving?

Het onderzoek naar het effect op verschillende korrelgroottes, heeft geen negatief effect op de omgeving. Voor dit onderzoek wordt er zand van verschillende plekken verzameld om een duin na te bootsen. Het gaat hier om kleine hoeveelheden.

Voor het onderzoek naar duinvegetatie wordt een duin uitgegraven en verplaatst naar de proefopstelling. Hiervoor wordt een duin gebruikt die dicht bij de waterlijn groeit. Duinen dicht bij de waterlijn hebben een grote kans om tijdens het aankomende stormseizoen weg te spoelen. Het is al zichtbaar dat deze duinen zijn aangevallen door de zee. 

Vanaf 23 september 2022 wordt de proefopstelling voor dit onderzoek opgebouwd. De initiatiefnemers van het onderzoeksproject staan in contact met de natuurbeheerder op de Zandmotor, stichting Zuid Hollands Landschap. Er wordt geen negatief effect verwacht op het achterliggende N2000-gebied “Solleveld en Kapittelduinen” en op beschermde soorten op de Zandmotor.