Voor de Zandmotor is 21,5 miljoen kubieke meter zand gebruikt

Waar! Ontzettend veel zand, hè? De Zandmotor zelf bestaat uit 19 miljoen kubieke meter zand, de rest van het zand wordt gebruikt voor twee onderwatersuppleties aan de noord- en de zuidzijde.