Archives: Downloads

10 jaar Bouwen met de Natuur – Zandmotor Publiekssamenvatting (2021) Infographic onderzoek Zandmotor (2021) 10 jaar Zandmotor – Bevindingen uit het Monitoring- en Evaluatie Programma 2011-2021 (2021) Beleidsevaluatie Zandmotor (2021) Maatschappelijke meerwaarde van de Zandmotor (2020) Onderzoek naar de economische en sociale meerwaarde van de Zandmotor (2021) Recreatieonderzoek Zandmotor (2020) The Sand Motor: A Nature-Based Response to Climate Change Findings and Reflections of the Interdisciplinary Research Program NatureCoast (2019) Brochure ‘De Zandmotor, aanjager van innovatief kustonderhoud’ (2016) Monitoring en Evaluatierapport Zandmotor (2016)