Archives: Downloads

Folder WWF Hoogtij voor laag Nederland (2008) Beleidsevaluatie Zandmotor 2013 Hoe bruikbaar is de Zandmotor? Projectnota/ MER Aanleg en zandwinning Zandmotor Delflandse Kust (februari 2010, 31 MB) Nota van antwoord op zienswijzen ontwerpbesluiten (september 2010) Projectplan waterwet (september 2010) Nota van Antwoord op inspraakreacties (juni 2010)